O nas

12on14 Jazz Club – miejsce codziennych spotkań miłośników muzyki jazzowej, prezentujące autorski repertuar najwybitniejszych osiągnięć polskiej, europejskiej i światowej muzyki improwizowanej. 12on14 Jazz Club nie korzysta z żadnych dotacji ani programów pomocowych. Jest przedsięwzięciem rodzinnym ukierunkowanym na rzetelną promocję polskiej muzyki jazzowej i odnoszącym się z uznaniem dla roli, jaką jazz odgrywa w nieustannym procesie tworzenia polskiej kultury. Powstały z myślą o aktywizacji środowiska jazzowego, 12on14 Jazz Club kieruje swą ofertę do tych wszystkich, dla których Jazz jest ważną częścią życia, a nawet sposobem na życie.

12on14 Jazz Club – a place of daily meetings of jazz-lovers, presenting an original repertoire of the most outstanding achievements of Polish, European and world’s improvised music. 12on14 Jazz Club does not use any grants or assistance programs. It is a family enterprise focused on the fair promotion of Polish jazz and relating to the recognition of the role that jazz has in the continual process of creating of Polish culture. Originally designed for activation of the jazz scene, 12 on 14 Jazz Club directs its offer to all those for whom jazz is an important part of life, and even a way of life.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera

Email