news

Ogłoszenie zakwalifikowanych Zespołów

Mar 23, 2018

Zarząd 12on14 Jazz Club, Komisja Kwalifikacyjna oraz Jury I-szej Edycji Międzynarodowego Konkursu Muzyki Improwizowanej „Jazzowe Skrzydła” z największą przyjemnością ogłaszają, że po zapoznaniu się z kilkunastoma przesłanymi regulaminowo zgłoszeniami, udało się wyłonić siódemkę kandydatów, którzy ubiegać się będą o tytuł „Najlepszego Zespołu Jazzowego” lub „Najlepszego Instrumentalisty Jazzowego”, co uhonorowane będzie wysokowartościowymi nagrodami finansowymi i rzeczowymi oraz koncertem finałowym w dniu 16.06.2018 (sobota).

Przesłuchania zakwalifikowanych Kandydatów odbywać się będą w obecności przedstawicieli Jury Konkursu w składzie (w kolejności alfabetycznej): Adam Baruch, Adam Domagała, Maciej Karłowski, Maciej Krawiec, Włodzimierz Nahorny i przy pełnym udziale Publiczności.

Oto lista zakwalifikowanych Zespołów i uzgodnione daty przesłuchań:

1/. 11.04.2018 (środa) – KUBA BANASZEK QUARTET [Kuba Banaszek (p), Marcin Konieczkowicz (as), Tymon Trąbczyński (db), Max Olszewski (dr)]

2/. 18.04.2018 (środa) – CONFUSION PROJECT [Michał Ciesielski (p), Paweł Urowski (bg), Adam Golicki (dr)]

3/. 25.04.2018 (środa) – KWAŚNY DESZCZ [Kacper Krupa (ts), Piotr Cienkowski (db), Stanisław Aleksandrowicz (dr)]

4/. 09.05.2018 (środa) – ORGANIC NOISES [Zofia Trystuła – Hovhannisyan (oboe, duduk, zurna, pku), Joanna Chudyba (vln), Karolina Wiercioch (kb), Robert Wiercioch (gt), Marcin Chatys (bg), Jan Rusin (dr)]

5/. 16.05.2018 (środa) – ADAM JARZMIK QUINTET [Adam Jarzmik (p), Jakub Łępa (ts), Paweł Palcowski (tp), Maciej Kitajewski (db), Piotr Budniak (dr)]

6/. 25.05.2018 (środa) – ZK COLLABORATION [Maciej Kądziela (as), Mateusz Gawęda (p), Damian Kostka (db), Adam Zagórski (dr)]

7/. 30.05.2018 (środa) – EYAL LOVETT TRIO [Eyal Lovett (p), Aidan Lowe (db), Mathias Jensen (dr)]

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

The Board 12on14 Jazz Club, Qualifying Committee and Jury of the 1st Edition of the International Competition for Improvised Music „Jazz Wings” with the greatest pleasure announce that after hearing about twenty offers, were ready to select seven candidates who will apply for the title of „Best Jazz Group„ or ”Best Jazz Instrumentalist„, which will be honored with high-value financial and material prizes and the final concert on June 16, 2018 (Saturday).

The auditions of qualified candidates will take place in the presence of representatives of the Competition Jury (in alphabetical order): Adam Baruch, Adam Domagała, Maciej Karłowski, Maciej Krawiec, Włodzimierz Nahorny and full participation of the audience.

Here is the list of qualified Groups and agreed dates of auditions:

1 /. 11/04/2018 (Wednesday) – KUBA BANASZEK QUARTET [Kuba Banaszek (p), Marcin Konieczkowicz (as), Tymon Trąbczynski (db), Max Olszewski (dr)]

2 /. 18/04/2018 (Wednesday) – CONFUSION PROJECT [Michał Ciesielski (p), Paweł Urowski (bg), Adam Golicki (dr)]

3 /. 25/04/2018 (Wednesday) – ACID RAIN [Kacper Krupa (ts), Piotr Cienkowski (db), Stanisław Aleksandrowicz (dr)]

4 /. 09/05/2018 (Wednesday) – ORGANIC NOISES [Zofia Trystuła – Hovhannisyan (oboe, duduk, zurna, pku), Joanna Chudyba (vln), Karolina Wiercioch (kb), Robert Wiercioch (gt), Marcin Chatys (bg), Jan Rusin (dr)]

5 /. 16/05/2018 (Wednesday) – ADAM JARZMIK QUINTET [Adam Jarzmik (p), Jakub Łępa (ts), Paweł Palcowski (tp), Maciej Kitajewski (db), Piotr Budniak (dr)]

6 /. 25/05/2018 (Wednesday) – ZK COLLABORATION [Maciej Kądziela (as), Mateusz Gawęda (p), Damian Kostka (db), Adam Zagórski (dr)]

7 /. 30/05/2018 (Wednesday) – EYAL LOVETT TRIO [Eyal Lovett (p), Aidan Lowe (db), Mathias Jensen (dr)]

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera

Email