news

Nabór na II-gą edycję konkursu "Jazzowe Skrzydła"

Jun 26, 2018

Ogłaszamy nabór na II edycję Międzynarodowego Konkursu Muzyki Improwizowanej „Jazzowe Skrzydła”, mającego charakter całorocznych, cotygodniowych przesłuchań klubowych z udziałem publiczności.

➔ Zgłoszenia można przesyłać do 25 sierpnia na adres: competition@12on14club.com

Główne zasady:

● ︎brak ograniczeń wiekowych

● maksymalnie dwa albumy na koncie grupy

● co najmniej półroczny staż zespołu i doświadczenie koncertowe

● dwie kategorie zwycięzców: „najlepszy zespół jazzowy” oraz „najlepszy instrumentalista jazzowy”

● atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, m.in. wydanie albumu live przez 12on14 Jazz Club Records z ogólnopolską dystrybucją

Jury (w kolejności alfabetycznej): Adam Domagała, Maciej Karłowski, Maciej Krawiec i Włodzimierz Nahorny

Więcej informacji o konkursie oraz pełny regulamin i karta zgłoszenia na naszej stronie "Jazzowe Skrzydła".

Dla przypomnienia, laureatami I-szej edycji konkursu zostali:

● Eyal Lovett Trio – Najlepszy Zespół Jazzowy

● Mathias Højgaard Jensen – Najlepszy Instrumentalista Jazzowy

Poniżej nagranie z gali wręczenia nagród oraz koncertu laureatów, który odbył się 16 czerwca. https://www.facebook.com/12on14club/videos/1420043848096246/


We are announcing the selection for the second edition of the International Improvised Music Competition "Jazz Wings", which is a year-round, weekly audition of the club with the audience.

➔ Applications can be sent by 25th August to the following address: competition@12on14club.com

Main rules:

● no age limits

● up to two albums per group account

● at least six months' seniority of the band and concert experience

● two categories of winners: "the best jazz group" and "the best jazz instrumentalist".

● attractive cash and material prizes, including the release of a live album by 12on14 Jazz Club Records with nationwide distribution

Jury (in alphabetical order) Adam Domagała, Maciej Karłowski, Maciej Krawiec i Włodzimierz Nahorny

More information about the competition as well as full regulations and application form can be found on our website "Jazz Wings".

As a reminder, the winners of the first edition of the competition were:

● Eyal Lovett Trio - The Best Jazz Group

● Mathias Højgaard Jensen – The Best Jazz Instrumentalist

Below a video recording from the awards ceremony and the laureates' concert, which took place on June 16th. https://www.facebook.com/12on14club/videos/1420043848096246/

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera

Email