12on14 Jazz Club

Tymczasowe zawieszenie działalności / Provisional suspension of activities

In Aktualności by Redaktor

Drodzy Przyjaciele!
Szanowni Państwo!

To była dla nas bardzo trudna decyzja… Czasowo zamykamy nasz 12on14 Jazz Club i zawieszamy wszelką działalność! Wszystkie koncerty i wydarzenia zaplanowane po 21 października 2017 roku musiały zostać odwołane. Okrutny los dotknął jedno z nas i nie pozostawił nam wyboru. Podjęliśmy wszelkie dostępne środki, by stoczyć ciężką walkę i stajemy do niej, by wygrać! Pragniemy znów spotykać się z Wami w naszym klubie. Jednak teraz żegnamy się na jakiś czas i kierujemy do Was gorące podziękowania za wszystkie ciepłe słowa wsparcia i okazane nam gesty solidarności…! Przez kilka miesięcy będziemy dostępni jedynie w sieci, a w każdą niedzielę od 22:00 do północy w radio Chilli Zet. Porozmawiamy o przeszłości…  Z czasem zaczniemy planować przyszłość… Ale będziemy! Na pewno!

Z poważaniem
Katarzyna i Tomasz Pierchałowie

—————

Dear Friends!
Ladies and Gentlemen!

It was a very difficult decision for us…. We temporarily close our 12on14 Jazz Club and suspend all activities! All concerts and events planned after 21st October 2017 had to be cancelled. The cruel fate has affected one of us and left us no choice. We have taken all the means at our disposal to fight hard and we are standing up to win! We would like to meet you in our club again. But now we say goodbye for a while and we would like to extend our warm thanks to you for all the warm words of support and the gestures of solidarity shown to us…! For a few months, we will only be available online and every Sunday from 22:00 am to midnight on Chilli Zet radio. We will talk about the past…. With time, we will begin to plan the future… But we will be! Surely!

Best regards
Katarzyna and Tomasz Pierchala