Jazz Top 2017

Najlepszy klub jazzowy w Polsce Jazz TOP 2017

In Aktualności by Redaktor

Dziękujemy‼️

Ponownie jesteśmy zaszczyceni tytułem „najlepszego klubu jazzowego w Polsce”🏆, który otrzymaliśmy po raz trzeci. Dziękujemy Czytelnikom magazynu „Jazz Forum”, krytykom jazzowym w Polsce i zagranicą, środowisku jazzowemu i wszystkim naszym Gościom za zaufanie, wiarę i przekazywaną nam codziennie pozytywną energię.

– – – – – – – –

Thank You‼️

We are honored again with the title of „the best jazz club in Poland”🏆, which we received for the third time. We would like to thnak the Readers of the „Jazz Forum” magazine, jazz critics in Poland and abroad, the jazz community and all our Guests for the trust, faith and positive energy passed on to us every day.