KARTA VIP

– uprawnia do rezerwacji miejsc,
– uprawnia do 10% rabatu na bilety dla posiadacza karty i osób towarzyszących,
– uprawnia do 10% rabatu na zakupy w butiku klubowym (z wyłączeniem płyt przekazanych przez muzyków),
– karta bez podpisu jest nieważna,
– karta jest ważna przez rok od dnia wydania (o konieczności przedłużenia będziemy informować mailowo),
– kartę można wyrobić wyłącznie w kasie klubu.

Koszt: 200 PLN

KARTY UPOMINKOWE

– karty upominkowe można realizować do ich wartości nominalnej zarówno osobno, jak i łącznie – w kasie klubu z przeznaczeniem na bilet wstępu lub/i w barze z przeznaczeniem na konsumpcję,
– karty można nabyć wyłącznie w kasie klubu.

Wartości kart: 100 / 200 PLN

KARTA MUZYKA

– posiadaczem Karty Muzyka może zostać czynny muzyk, student Akademii Muzycznej lub uczeń szkoły muzycznej,
– na koncerty do 99 zł wstęp z kartą jest darmowy,
– na koncerty od 100 zł obowiązuje opłata w wysokości 50% ceny podstawowej,
– wstęp na jam session jest bezpłatny,
– posiadacz karty może wprowadzić jedną osobę towarzyszącą, która ma prawo nabycia bilety po cenie ulgowej,
– karta jest ważna przez rok od dnia wydania (o konieczności przedłużenia będziemy informować mailowo),
– karta bez podpisu jest nieważna,
– posiadaczowi karty przysługuje 10% rabatu na zakupy w butiku klubowym (z wyłączeniem płyt przekazanych przez muzyków),
– kartę można wyrobić wyłącznie w kasie klubu.

Koszt: 250 PLN

KARTA FOTOGRAFIKA

– posiadaczem Karty Fotografika może zostać wyłącznie zawodowy artysta-fotografik,
– wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy pod warunkiem realizacji swych zamierzeń zawodowych,
– karta bez podpisu jest nieważna,
– karta jest ważna przez rok od dnia wydania (o konieczności przedłużenia będziemy informować mailowo),
– kartę można wyrobić wyłącznie w kasie klubu.

Koszt: 100 PLN

KARTA SPECJALNA

– posiadaczem Karty Specjalnej może zostać menedżer muzyka/zespołu lub dziennikarz,
– wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy,
– karta bez podpisu jest nieważna,
– karta jest ważna przez rok od dnia wydania (o konieczności przedłużenia będziemy informować mailowo),
– kartę można wyrobić wyłącznie w kasie klubu.

Koszt: 100 PLN